Klub skalničkářů Praha

english česky

Z historie Klubu skalničkářů Praha

Klub skalničkářů Praha byl založen v roce 1970. Již o rok dříve byla uspořádána první výstava skalniček v Praze ve foyeru Národního muzea, věnovaná lomikamenům sekce Kabschia. Dlouholetým předsedou klubu se stal pan František Holenka.Velké výstavy pod širým nebem se pak po několik let konaly ve Vojanových sadech na Malé Straně. Menší výstavy se odehrávaly na Starém Městě – jarní výstava v ambitech kláštera v Husově ulici a několik vánočních výstav aranžovaných Petrem Herynkem v Jilské ulici. Po výpovědi z Vojanových sadů byla další výstava aranžována na holé stavební pláni na Vyšehradě, kde byla narychlo postavena skalka.

eprve pak se podařilo získat do dlouholetého pronájmu farní zahradu při kostele sv.Jana Na Skalce na Karlově náměstí, kde se výstavy staly trvalou součástí kulturního života města. Zahrada postupně procházela úpravami, byly vystavěny přírodní skalky různých typů a osazena kamenná koryta. Stala se zásluhou tvůrců (D.Pankrác, J.Halda, V.Holubec, O.Vlasák, Z.Zvolánek a další) kongeniálním prostředím historických budov v okolí (barokního kostela od K.I.Dientzenhofera a nejtajemnější pražské budovy – Faustova domu).

Další předseda Klubu JUDr.Ing.Josef Adamec získal od Magistrátu hlavního města Prahy do dlouholetého pronájmu Klubu sousední parcelu u Faustova domu, na které tehdy bylo rumiště. Pozemek byl vyčištěn a upraven, základem architektonické úpravy navržené Ing.Josefem Holzbecherem, CSc. se stal amfiteátr z  pískovcových desek, tvořící uprostřed nepravidelného pozemku systém půlkruhových teras s velice příznivým teplým klimatem, umožňujícím přezimování i choulostivějších rostlin pod širým nebem.

Z porevolučního útlumu vyvedl Klub předseda Ing.Vojtěch Holubec, CSc., jehož doménou je také úzká spolupráce se zahraničními kluby skalničkářů. Toto úsilí Klubu vyvrcholilo I.mezinárodní skalničkářskou konferencí konanou v Čechách ve dnech 3.- 6.května 2007 v Berouně. Přednášky s bohatou obrazovou dokumentací vydal Klub ve sborníku Rock Gardening (Beroun 2007) v anglické a české verzi. V roce 2009 vydal klub za finanční spoluúčasti Městské části Praha 2 barevnou publikaci České skalky autora Zdeňka Zvolánka. Od února 2010 je novým předsedou Klubu skalničkářů Praha Ing.David Stádník.

TOPlist