Klub skalničkářů Praha

english česky

Publikace

Klub vydává čtvrtletně odborný časopis Skalničky – 16 let pod vedením RNDr. Marie Lhotské, Csc., od roku 2007 pod vedením zkušeného pěstitele s bohatými zahraničními styky Zdeňka Zvolánka. Zabývá se novými rostlinami zaváděnými do kultury, zkušenostmi s pěstováním skalniček v zahradách, stavbou skalek, recenzemi nových knih ap. Pravidelně se zde objevují záznamy skalničkářských expedic do blízké i vzdálené ciziny. K časopisu Klub vydává vždy po několika letech jmenný rejstřík, který umožňuje snazší orientaci při hledání informací o jednotlivých rostlinách.

Kromě časopisu Klub vydává nepravidelně další neperiodické odborné publikace:

Primulaceae I. - III. (Josef Halda, Jarmila Haldová 1975)

Botanický slovník A-N a M-Ž (Vlasta Vodičková 1978)

Alpínky Nového Zélandu 1. - 3. (Pavel Šlauf a Vlasta Vodičková 1980)

Vřesoviště, vřesovce, vřesy (Karel Hieke 1983)

Květinové zídky (Jaroslav Klíma 1987)

Netřesky (Radovan Konop 1987)

Katalog skalniček (Jaromír Stibic 1990)

Rozchodník a některé další rody z čeledi Crassulaceae (Mirko Surček 1990)

Minizahrádky

České skalky (Zdeněk Zvolánek 2009)

Každoročně je vydáván kalendář s vyznačením termínů výstav (po dlouhá léta navrhovaný paní Marcelou Adamcovou), který se stává sbírkovou záležitostí.

Články v rubrice

Počet článků: 1
vcbcvb

cvbcvb

Článek vložen: 09.12.2021

TOPlist