Klub skalničkářů Praha

english českyOrganizační struktura

V čele Klubu skalničkářů Praha stojí předseda. Současným předsedou je pan ing. David Stádník.

Místopředsedou KSP je pan ing.Pavel Beneš, jednatelkou paní Zuzana Pacltová.

Kolektivním orgánem projednávajícím aktuální problémy vznikající při činnostech KSP je volený výbor Klubu. Kromě výše uvedených jsou jeho členy předseda výstavní komise pan Ota Vlasák, pánové Milan Halada a Zdeněk Obrdlík - vedení prodejní komise, šéfredaktor klubového časopisu pan Zdeněk Zvolánek, paní Anna Benešová, pověřená výměnou semen, paní Dana Caltová (domácí zájezdy), pan Josef Macháček (zahraniční zájezdy), pan František Holenka, čestný předseda Klubu, paní Ing.arch. Dagmar Benešová, pověřená propagací. Výbor se schází jedenkrát měsíčně a schůzí se účastní také hospodářka Klubu paní Ivana Nováková a vedoucí revizní komise paní Mgr. Irena Rajprichová.

Nejvýznamnější komisí KSP je komise výstavní, vedená Otou Vlasákem.
Jejími dalšími členy jsou :

Petr Antonín
Milan Antropius
Dagmar Benešová
Stanislav Čepička
Josef Cihlář
Hana Čejková
Milan Halada
Vojtěch Holubec
Josef Jurášek
Hana Kosová
Josef Macháček
Ladislav Maleček
Zuzana Pacltová
David Stádník
Jiří Strohalm
Zdeněk Zvolánek

TOPlist